Bluetooth Stereo Headset - Dili değiştirme

background image

Dili değiştirme
Kullanılacak dili seçebilirsiniz.

9

background image

1

ve tuşlarına aynı anda basın, sonra ayar seçeneklerini taramak için veya

tuşlarına basın.

2

simgesine basarak

Dili değiştir

seçeneğini belirleyip, ardından dili seçin.