Bluetooth Stereo Headset - Ekran göstergeleri

background image

Ekran göstergeleri
Kulaklığınızda gereksinim duyduğunuz tüm bilgileri veren bir ekran bulunmaktadır.

Yaptığınız işleme ya da telefonunuzun modeline bağlı olarak, kulaklıklı mikrofon

setiniz bağlanılan cihazın adını, arayanın adını veya numarasını, dinlemekte olduğunuz

şarkının adını ve radyo istasyonunun frekansı ile adını (varsa) görüntüler.

Genel göstergeler

Müzik çalar gibi A2DP profilini destekleyen bir cihaza bağlandığınızı belirtir.

Telefon gibi HFP profilini destekleyen bir cihaza bağlandığınızı belirtir.

Kulaklıklı mikrofon setinin başarıyla eşleştirildiğini ya da bağlandığını belirtir.

Kulaklıklı mikrofon setinin Bluetooth cihazlarını aradığını belirtir.

Batarya göstergeleri

Batarya dolu.

Batarya orta seviyede.

Batarya düşük seviyede.

Batarya boş.

Oynatıcı ve radyo göstergeleri

Radyo istasyonlarını mevcut frekanslar arasından aşağı doğru aradığınızı

gösterir.

Radyo istasyonlarını mevcut frekanslar arasından yukarı doğru aradığınızı

gösterir.

Oynatıcının çalıştığını gösterir.

Oynatıcının duraklatıldığını gösterir.

Oynatıcının geri sardığını gösterir.

Oynatıcının hızlı ileri sardığını gösterir.

Arama göstergeleri

Arama sırasında görüntülenir.

Arama beklemede olduğunda görüntülenir.

Biri tarafından arandığınızda görüntülenir.

Arama yaptığınızda görüntülenir.

5

background image

Ayarlar ve yardım göstergeleri

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için kullanılır.

Bir sonraki ayara gitmek için kullanılır.

Önceki ayara gitmek için kullanılır.

Öğenin seçildiğini belirtir.

Öğenin seçilmediğini belirtir.