Bluetooth Stereo Headset - Заряджання акумулятора

background image

Заряджання акумулятора
Перед використанням гарнітури необхідно зарядити акумулятор.

Коли акумулятор має низький рівень заряду, з гарнітури кожні 5 хвилин лунає

звуковий сигнал, а блимає на дисплеї. Під час заряджання акумулятора світиться

індикатор.

1 Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.
2 Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда мікро-USB на гарнітурі.

Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор перестане світитися.

3 Від’єднайте зарядний пристрій спочатку від гарнітури, а потім від стінної

розетки.

Щоб від’єднати зарядний пристрій, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 7 годин

у режимі розмови, до 7 годин у режимі відтворення музики та до 150 годин у

режимі очікування.

Перевірка рівня заряду акумулятора
Натисніть . Рівень заряду акумулятора відобразиться на дисплеї.

Рівень заряду достатній.

Невдовзі потрібно буде зарядити акумулятор.

Зарядіть акумулятор.

4