Bluetooth Stereo Headset - Увімкнення гарнітури

background image

Увімкнення гарнітури
Натисніть і потримайте протягом 2 секунд. Гарнітура автоматично встановить

з’єднання із пристроєм, із яким вона була з’єднана під час останнього сеансу

роботи. Якщо гарнітура ніколи не об’єднувалася в пару із пристроєм, або якщо

утворені пари було видалено, буде ввімкнено режим створення пари.

Вимкнення гарнітури
Натисніть і потримайте протягом 2 секунд.

Якщо протягом 30 хвилин не використовувати гарнітуру або не з’єднати її з

пристроєм, вона вимкнеться.