Bluetooth Stereo Headset - Приєднання гарнітури до пристрою

background image

Приєднання гарнітури до пристрою
Під час увімкнення гарнітура автоматично з’єднується із пристроєм, із яким вона

використовувалась востаннє. Якщо гарнітура не може знайти цей пристрій, вона

намагається знайти наступний пристрій зі списку парних пристроїв.

Якщо телефон не підтримує профіль A2DP, який використовується для

прослуховування музики, можна окремо створити пару гарнітури і музичного

плеєра, що підтримує цей профіль.

У списку об’єднаних в пари пристроїв може міститись 8 пристроїв. Можна з’єднати

гарнітуру із двома сумісними пристроями одночасно, з яких один (зазвичай

телефон) підтримує профіль HFP, а інший (зазвичай музичний плеєр) підтримує

профіль A2DP.

7

background image

Ручне з’єднання гарнітури із останнім використаним пристроєм
Якщо гарнітуру не з’єднано з жодним іншим пристроєм, натисніть , щоб з’єднати

її з останнім пристроєм, що використовувався, який підтримує профіль HFP, або

, щоб з’єднати її з останнім пристроєм, що використовувався, який підтримує

профіль A2DP. Із гарнітури пролунає один звуковий сигнал.

Переключення між пристроями для зміни джерела музики
Якщо гарнітуру підключено до пристрою, що підтримує профілі HFP і A2DP, для

переключення на інший парний пристрій, що підтримує профіль A2DP, натисніть

та утримуйте .
Багато телефонів підтримує обидва профілі — HFP і A2DP.