Bluetooth Stereo Headset - Очищення списку парних пристроїв

background image

Очищення списку парних пристроїв
Можна вручну скинути на гарнітурі список об’єднаних в пари пристроїв.

Натисніть і , а потім виберіть пункт

Відновлення заводських установок

.

Після очищення установок вмикається режим створення пари.